Smartfact is een handelsnaam van Crosspring B.V. (hierna te noemen: "Smartfact"). Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “AV”) vormen een bindende overeenkomst tussen u als gebruiker van onze dienst (hierna te noemen: “Gebruiker”) en Smartfact. Het is van belang dat u als Gebruiker de tijd neemt om deze AV zorgvuldig door te nemen. Smartfact kiest voor heldere AV, net zoals zijn diensten. Vragen over de AV kunnen gesteld worden via e-mail info@smartfact.nl of telefonisch via ons algemene nummer: +31 (0)79 - 744 0087.– De AV zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Smartfact en Gebruiker.
– Gebruikers van Smartfact zijn minimaal 16 jaar of ouder en werken onder hun eigen naam.
– Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn inloggegevens.
– Smartfact incasseert iedere maand op de eerste dag van de maand de abonnements kosten. Overige diensten worden op basis van verbruik verrekend met de credits van Gebruikers. Gebruikers kunnen Credits aanschaffen om overige diensten van Smartfact af te nemen.
– Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
– Wanneer Gebruiker niet aan zijn betalingsverplichting voldoet zal de account worden gedeactiveerd en rekent Smartfact een boeterente van 12% per jaar. Kosten die Smartfact moet maken om Gebruiker tot betaling te bewegen zijn voor Gebruiker.
– Gebruiker kan eenvoudig in zijn accountomgeving tot en met 1 dag voor ingang van de nieuwe abonnementsperiode de overeenkomst opzeggen. Smartfact zal de data van de Gebruiker voor 3 maanden na opzegging bewaren, hierna zal het worden verwijderd.
– Indien nodig kan Smartfact zijn diensten tijdelijk of permanent stopzetten. De Gebruiker zal tijdig worden geïnformeerd hierover.
– De AV en de prijzen van Smartfact kunnen worden aangepast, dit zal Smartfact tijdig aan Gebruikers kenbaar maken via www.smartfact.nl.
– Gebruiker blijft altijd eigenaar van alle content die Gebruiker zelf heeft toegevoegd aan zijn Smartfact account.
– Smartfact is eigenaar van alle auteursrechten voor code (zoals HTML, CSS, PHP, Javascript, etc.) en plaatjes. Gebruiker kan schriftelijk toestemming vragen voor het gebruik hiervan.
– Smartfact is alleen aansprakelijk voor directe schade die te wijden is aan grove tekortkomingen in het aanbod van de diensten van Smartfact aan Gebruiker. Alle overige schade is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
– Smartfact streeft naar een zo hoog mogelijke uptime maar garandeert niet een 100% uptime.
– Gebruiker zal Smartfact en alle daaraan gekoppelde diensten alleen gebruiken voor het versturen van rechtmatige facturen.
– Het Nederlands recht is van toepassing en geschillen worden behandeld door de bevoegd rechter in het arrondissement Den Haag.